<< Главная страница

П'ЯТЬ КАЗОЧОККатегории Михайло Коцюбинський ()Ў ./ 13 Клас (hid)Ў ../../SCHOOL/13class/

Оригинал ПРО ДВОХ ЦАПКIВ З одного берега йде до рiчки бiлий цапок, а з другого берега надходить чорний цапок. I той хоче через рiчку перебратися, i другий. А через рiчку кладка. Така вузенька, що тiльки один може перейти, а двом тiсно. Не схотiв бiлий цапок зачекати, поки перейде через кладку чорний, а чорний собi не схотiв заждати, щоб перейшов бiлий. Ступили обидва на кладку, зiйшлись посерединi та й ну один одного лобами й рогами бити! Бились, бились, та й скiнчилося на тому, що обидва в воду попадали i потопились. ДВI КIЗОЧКИ А двi кiзочки — то були розумнiшими. Стрiлись вони на вузенькiй стежечцi. З одного боку стежечки глибокий рiв, а з другого — висока та крута гора. Розминутися нiяк не можна. Постояли вони, постояли, подумали-подумали, а тодi одна кiзочка стала на колiна, перевернулась на бiк, лягла на стежцi i притиснулась спиною до гори. Тодi друга обережно переступила через неï, а та, що лежала, встала i пiшла собi. ДЕСЯТЬ РОБIТНИКIВ Зайшов я колись до однiєï жiнки в хату — Одаркою звали жiнку. Дивлюсь, а у неï в хатi так чисто, гарно так: дiти умитi, чисто одягненi, обiд зварений. — Як ви встигаєте все зробити? — питаю я в Одарки. А вона каже: — Як же менi не встигнути! У мене служать аж десять добрих робiтникiв. Вони мене слухають: що не скажу — зроблять, оден одному помагають!.. — Якi ж то у вас робiтники? — А ось вони! — засмiялась Одарка i поклала на стiл своïх десять пальцiв. IВАСИК ТА ТАРАСИК Iвасик ловив рибку. Все, що зловив, склав у кошичок, закинув кошичок на плечi та й iде додому. Побачив його Тарасик та й тихенько, тихенько за ним. Думає, як би витягти рибку. Тiльки Тарасик пiдкрався до кошичка, а Iвасик почув, що хтось ззаду до кошичка добирається, та й озирнувся... Тарасик одскочив, руки заклав назад, голову задер — iде, наче то не вiн до кошичка добирався. Iде Iвасик далi. Йде собi спокiйно, а Тарасик знов пiдкрався, заклав в кошик руку — та як заверещить! Великий рак вчепився йому в палець! Бо в кошику не тiльки рибка була, а й раки. А Тарасик аж скаче, так йому болить. Iвасик обернувся, побачив та й смiється з Тарасика: ага! попався! Насилу Iвасик одчепив од пальця рака. Одчепив, поклав у кошичок та й пiшов собi додому. А у Тарасика палець розпух, кров з його капає... Плаче, бiдний. ЧОГО Ж ВОНИ ЗРАДIЛИ? Прийшов Данилко до рiчки рибу ловити. Сiв коло мосту, скинув брилик. Скрiзь тихо, нiкого нема. Закинув Данилко у воду вудку, чекає, чи зловиться рибка? Бiгла по мосту собачка Мушка. Стала i дивиться: чи зловить Данилко рибку? Йшли через мiст два хлопчики, теж стали, дивляться, що то зловить Данилко? Скакала на березi жаба — i вона сiла та й дивиться: що воно буде? Проходять по мосту ще дiти. Бачать, що Мушка i два хлопчики на щось дивляться, — та й собi поставали: — Подивимось i ми! — кажуть. Данилко тихенько сидить, а дiтей все бiльше та бiльше збирається. Ось уже мало не на голову йому лiзуть. Та ось клюнула рибка! Витяг ïï Данилко. Б'ється бiдна рибка на гачку, а дiти радiють, кричать, скачуть, собаки гавкають. Жаба налякалася галасу i шубовсь у воду!.. I чого ж зрадiли? Нерозумний хлопчик замордував бiдну рибку. Чого ж тут радiти?
П'ЯТЬ КАЗОЧОК


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация